Superat el First Certificate amb satisfacció

El desembre passat em presentava a una convocatòria del First Certificate, un examen d’anglès de la Universitat de Cambridge de nivell intermedi alt. La prova durava dos dies: un per a la part d’expressió oral i un altre per a les parts escrites.

L’examen, en general, em va anar molt bé i en vaig sortir satisfet. Tot i això, havia tingut algun entrebanc, especialment a la prova oral, però sense gaires problemes.

Des de llavors he estat esperant el resultat, que es publicava a Internet aquest matí, fa només uns minuts. Així doncs, he engegat l’ordinador ben decidit i nerviós a la vegada per descobrir quina era la meva nota. I de seguida he vist un Pass at Grade A i una puntuació de 87 sobre 100.

Quina alegria. No m’esperava pas una qualificació tan elevada; la meva sorpresa ha estat important. A més, un Excel·lent no correspon al nivell B2, que és l’estàndard del First Certificate, sinó al C1, un graó per sobre.
CEFR table
Imatge: Cambridge English
Ara la intenció és anar pujant i millorant. Un bon regal de Reis avançat!

Vols llegir els meus textos en anglès? Relat internacional

Bloguer i narrador

Peu de pàgina